RU
menu

אישור הדגם

 
התוצאה של עבודת המעצב היא דגם עיצובי המורכב מהכריכה ומעמודי אלבום התמונות. טרם שליחת אלבום התמונות המעוצב לבית הדפוס ללקוח יש את הזדמנות לעיין בדגם הדיגיטלי של האלבום המוכן. זה חשוב כי בתחילת העבודה הלקוח בוחר באלמנטים שונים של עיצוב האלבום (דגם השראה, רפרנס צבעים, סגנון עיצוב, גופן וכד') אבל לא יודע מהי התוצאה הסופית. אנו בטוחים שלקוחותינו יהיו מרוצים, אך עם זאת, אתם בהחלט רשאים לבצע את התיקונים הנדרשים לפני האישור הסופי של הדגם העיצובי להדפסה.
 

אישור הדגם  לאחר קבלת הדגם הדיגיטלי של האלבום המוכן ניתן לבצע תיקונים «משניים» בחינם ללא הגבלת מספר השינויים ובלבד שזה יעשה באופן חד פעמי וללא תיקונים חוזרים (רשימת תיקונים כוללת שמוגשת פעם אחת לכל היקף הפרויקט). לאחר ביצוע כל היקף התיקונים המבוקשים בפעם הראשונה השינויים הנוספים יהיו כרוכים בתוספת תשלום אשר גובהם נקבע במסגרת "הסכם הזמנת העבודה". בעת יצירת ההזמנה הלקוח מקבל החלטות חשובות וקובע את ההגדרות העיקריות של אלבום התמונות העתידי. בהתאם לכך בשלב אישור הדגם המוכן הלקוח מוגבל בהיקף אופציות העריכה. באופן חד משמעי לא ניתן לבצע שינויים המשנים את עיקרונות העיצוב שנבחרות טרם תחילת העבודה. בשלב זה לא ניתן לשנות את גודל ופורמט האלבום, דגם השראה, מסגרת העיצוב והגרפיקה שנבחרו. אינכם יכולים לשנות את עיבודי צבע אומנותיים של המעצב. אינכם יכולים גם לשנות את עיבודי צבע בסיסיים למעט שחזור הפרמטרים המקוריים ובתנאי שהצילום המקורי עומד בקריטוריונים של איכות מספקת להדפסה.

 

Фотокниги в Израиле Designimus

 

אתם יכולים:

לשנות את הסדר הכרונולוגי של כפולות העמודים, לשנות את הסדר הכרונולוגי של התמונות, להמיר תמונה אחת באחרת (במסגרת ארכיון התמונות שהעביר לקוח);

לבצע המרת תמונות שבוצעה עליהם פעולת "crop" (חיתוך שוליים או פרט מסויים מהתמונה). מבוצע בתנאי שלא משנים את מיקום, צורה וגודל התמונה על גבי העמוד;

לבצע החלפת צבעים במסגרת הרפרנס שנבחר ובגבולות הסביר (במידה ובחרתם בעיצוב "קלאסי");

לשנות את כל התאריכים והכיתובים. הלקוח נושא באחריות המלאה לתוכנו הסופי של האלבום מבחינת המלל (הטקסטים המאושרים נכללים ב"נספח מס' 1" ל"הסכם הזמנת העבודה". במהלך יצירת האלבום המעצב לוקח את הטקסטים אך ורק מתוך המסמך הנ"ל).

 

דוגמא לציון תיקונים באמצעות פלטפורמת הענן של GOOGLE

 
 

לשלב זה של העבודה יש להתייחס באחריות יתרה ותשומת לב מיוחדת. את ההערות לגבי התיקונים ניתן לציין באמצעות אפליקציה בפלטפורמת הענן של GOOGLE (אנו נדאג לכך שתוכלו להשתמש בה גם במקרה שאין לכם חשבון של גוגל). הזמן להגשת הבקשה לתיקונים מוגבל ל-2 ימי עסקים. במידה והבקשה לתיקונים מוגשת מאוחר יותר, זמן ייצור של אלבום תמונות גדל במספר הימים השווה למספר ימי העיכוב ע"י הלקוח. במקרה של עיכוב ארוך במיוחד (30 ימי עסקים ויותר) סטודיו DESIGNIMUS רשאי לחשב מחדש את עלות הדפסת האלבום שעלולה להשתנות לאותה העת. שימו לב שלאחר אישור הדגם עבודת העיצוב הושלמה במלואה ובשל כך מחשבים מחדש את שירותי ההדפסה בלבד.

 
אל תהססו לשאול שאלות. נשמח לעזור!
 

 

תקראו גם:
התמונה שלכם על כריכת האלבום

 
אלבום תמונות דיגיטלי בעיצוב אישי ©  2024